Kan magnesiumtilskudd bedre søvnforstyrrelser?

Mange opplever å sove bedre hvis de tar magnesiumtilskudd før de legger seg. Søvnforstyrrelser er ett av flere mulige symptomer ved magnesiummangel, selv om søvnforstyrrelser selvsagt kan ha andre årsaker enn magnesiummangel.

Hva er årsaken til at magnesium kan gi bedre søvn?

Bilde fra Wikipedia

Magnesium er helt nødvendig for normal funksjon av signalstoffer i hjernen. De viktigste signalstoffene i hjernen er det avslappende GABA og det aktiverende glutamat. GABA er et signalstoff i hjernen som beroliger hjernen og hjelper den til å koble av. Glutamat virker inn på flere mottakermolekyler, hvorav den viktigste variantenNMDA inaktiveres av magnesium. Ved for høy aktivitet i hjernen som kan skje ved for lite magnesium, kan vi ha for mye hjerne- / tankeaktivitet som gjør det vanskelig å sovne inn.

Illustrasjon av hvordan signalstoffer (nevrotransmittere) sendes mellom nerveceller for å overbringe informasjon

Det er mange andre signalstoffer som påvirker hvor aktiv hjernen er, slik som noradrenalin, serotonin og histamin. Imidlertid er GABA og glutamat det henholdsvis viktigste beroligende signalstoffet og aktiverende signalstoffet hjernen har. Samlet sett er GABA og glutamat ansvarlige for mer enn 80 % av signalene i hjernen.

Faktisk er både angst og søvnforstyrrelser symptomer ved magnesiummangel. Det er selvsagt mange andre mulige årsaker til angst og søvnforstyrrelser enn magnesiummangel.

Illustrasjon fra hikingartist.com

Hvis man vil undersøke om man har mangesiummangel via blodprøver, så må man være klar over at standardprøvene i allmennpraksis ikke gir et godt mål på magnesiumnivået i kroppen. Dersom man vil ha gode prøver, må man ta blodprøver som man må betale for selv og / eller ta døgnmåling av utskillelsen av magnesium i urinen. Les mer om det i denne artikkelen som jeg har skrevet tidligere.

Nesten halvparten av eldre pasienter har problemer med søvnforstyrrelser. En studie fra 2012 der halvparten av forsøkspersonene fikk 500 mg magnesium og den andre halvparten fikk ikke-virksomt stoff, fant at eldre mennesker har god effekt av magnesiumtilskudd. De sovner lettere inn, sover lengre om morgenen og har bedre søvnkvalitet. En annen interessant studie på dette fra 2000, undersøkte magnesiuminnholdet i hjernen til forsøksdyr og fant god effekt av magnesium på søvn i en dyrestudie.

Som jeg har omtalt tidligere, har inntaket av magnesium fra kostholdet falt fra rundt 500 mg daglig for 100 år siden, til rundt 200 mg daglig i dag. Man bør også holde seg unna kosttilskudd med magnesiumoksid og magnesiumhydroksid, fordi de tas dårlig opp i tarmen. Jeg har skrevet om forskjellige typer magnesiumtilskudd i en tidligere artikkel om magnesium.

Har du hatt god effekt av å ta magnesiumtilskudd mot søvnforstyrrelser?