Vitamin B2 og migrene

Migrene er en kronisk anfallsvis hodepine-sykdom som mange plages av. Tidligere har jeg omtalt hvordan magnesium kan påvirke migrene. I denne artikkelen omtaler jeg hvordan vitamin B2 (riboflavin) sannsynligvis kan forebygge migreneanfall, og hva som finnes av forskning.

Migreneanfall skyldes sannsynligvis anfallsvis overstimulering av hjernen. Som jeg har omtalt tidligere, så er hjernen til migrenepasienter lettere å stimulere. Årsaken til det er sannsynligvis at de har andre genvarianter enn personer som ikke har migrene. Dette er ganske godt dokumentert vitenskapelig, selv om vi trenger mer forskning for å si sikkert hva som utløser migreneanfall.

Mye tyder på at mitokondriene spiller en viktig rolle for utviklingen av migreneanfall. Mitokondriene er celle-organer (organeller) som er viktige for produksjonen av energi fra energirike næringsstoffer som proteiner, karbohydrater og fett.

Bilde av en celle med mitokondrier og andre organeller, laget av Universitetet i Waikato

Vitamin B2 (riboflavin) er veldig viktig for normal energiproduksjon i mitokondriene. Årsaken til dette, er at vitamin B2 er et forstadium til to viktige koenzymer i kroppen, som heter flavin mononukleotid (FMN) og flavin adenosin dinukleotid (FAD). FMN og FAD er helt nødvendige for normal energiproduksjon i mitokondriene, ved at de transporterer elektroner i veggen til mitokondriene, i de såkalte kompleks I og II. Se bilde.

 

Illustrasjon av energidannelse i mitokondriene. Fra Wikipedia

Det er vist at vitamin B2-tilskudd gir bedre og mer normal energiproduksjon hos personer med migrene. Første gang man gjorde en studie på vitamin B2 på migrenepasienter, var alt i 1946. Dessverre er det gjort bare et lite antall studier på vitamin B2 og migrenepasienter, slik at man ikke har fått vitamin B2 inn i de statlige retningslinjene for behandling av pasienter med migrene.

De fleste studier på migrenepasienter har brukt 400 mg vitamin B2. En studie fra 1994 som brukte 400 mg daglig, fant cirka 2/3 reduksjon av migreneplager hos de pasientene som fikk vitamin B2, sammenlignet med de som fikk ikke-virksomt stoff. En annen studie fra 2004 som også brukte 400 mg daglig, fant nærmest helt identiske resultater – såvidt under 2/3 reduksjon av migreneanfall, og betydelig redusert behov for migrenemedisiner. I 2009 ble en annen studie publisert som også fant effekt av 400 mg vitamin B2. Denne studien undersøkte også sammenhengen mellom arvestoffet i mitokondriene, og fant at en spesiell type mitokondrie-arvestoff forutsa om migrenepasientene hadde effekt av vitamin B2. En helt ny studie som publiseres i desember 2015 testet magnesium, vitamin B2 og koenzym Q10, fant også god effekt.

Det er praktisk talt ingen bivirkninger av vitamin B2. En vanlig og ufarlig bivirkning er at urinen blir gulere, fordi vitamin B2 er gult. Vitamin B2 er vannløselig, og skilles ut i urinen. Dette er forklaringen til gulfargingen av urin.

The American Academy of Neurology Guidelines fant at vitamin B2 (riboflavin) sannsynligvis er effektiv for å forebygge migreneanfall. The Canadian Headache Society anbefaler at vitamin B2 skal anbefales pasienter med migrene, da de kliniske resultatene så langt er veldig lovende, og da det er en veldig lav bivirkningsprofil av vitaminet.

Etter min mening kan man argumentere for at migrenepasienter har genvarianter som gir dem høyere behov for vitamin B2, for at deres energiproduksjon skal fungere normalt – og ikke gi dem migreneanfall. Det er ikke mulig å få så mye vitamin B2 som de trenger fra kostholdet.

I Canada, USA og Storbritannia klassifiseres vitaminer som mat og næringstoffer. Derfor selges 400 mg av vitamin B2 som kosttilskudd fritt i helsekostbutikker og andre dagligvarebutikker. Det samme gjelder Sverige, som ikke har noen maksgrenser for hvor mye kosttilskudd kan inneholde.

Her i Norge har Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for Mattrygghet besluttet at inntil 2017 kunne kosttilskudd med vitamin B2 maksimalt kan inneholde 2,8 mg. Det betyr at man måtte ta minimum 143 tabletter daglig for å oppnå denne dosen. Her er et bilde av en person som holder en halv dagsdose av dette, med norske kosttilskudd som inneholder 2,25 mg:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *